Klachtenprocedure

U bent bij ons in de praktijk geweest maar onjuist bejegend door de podotherapeut? Of heeft u het gevoel dat de behandeling niet juist is uitgevoerd? Dat vinden wij vervelend om te horen. U kunt uw klacht bij ons kenbaar maken door de volgende klachtenprocedure te volgen.

1.Binnenkomst klachten
Op verschillende manieren kunt u een klacht kenbaar bij ons maken. Via de website (klachtenformulier) of schriftelijk via de e-mail of per brief.

U dient wel bij ons geregistreerd te staan als patiënt, zodat wij de klacht op de juiste wijze kunnen verwerken. Wij nemen kennis van uw klacht en nemen contact met u op. Indien blijkt dat u een officiële klacht wilt indienen ontvangt u van ons een klachtenregistratieformulier. Wij verzoeken u deze volledig in te vullen.

2. Ontvangst klachtenregistratieformulier
Nadat het klachtenregistratieformulier is ontvangen wordt:

A. Er een ontvangstbevestiging naar u gestuurd met daarin onze reactietijd.
B. Wordt er telefonisch contact met u opgenomen waarbij de procedure wordt uitgelegd en u de klacht verder kan toelichten.

3. Archivering van het klachtenregistratieformulier
Het klachtenregistratieformulier wordt gearchiveerd in uw patiëntenkaart.

4. Vaststellen van de aard van de klacht
Binnen onze praktijk wordt vastgesteld of de klacht verder afgehandeld kan worden. Indien dit niet mogelijk is wordt u verwezen naar het Klachtenloket Paramedici. NB: onze podotherapeuten zijn allemaal geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVvP (wat noodzakelijk is voor klachtenafhandeling via het KRP)

5. Actie ondernemen
Wij stellen de benodigde acties vast en nemen uw klacht in behandeling.

6. Terugkoppeling aan melder
U ontvangt binnen een redelijke termijn een terugkoppeling van de resultaten van de afhandeling van de klacht schriftelijk terug. Indien uw e-mailadres bij ons bekend is ontvangt u deze per e-mail. Anders per brief.

7. Vaststellen tevredenheid melder
Nadat u de schriftelijke terugkoppeling heeft ontvangen zullen wij contact met u opnemen om vast te stellen of u tevreden bent met deze reactie.

A. U bent tevreden: de klacht kan als afgehandeld worden beschouwd.
B. U bent (nog steeds) ontevreden: Wij verwijzen u door naar het Klachtenloket Paramedici

8. Klacht afgehandeld
Wij registreren uw klacht als afgehandeld op niveau van de praktijk. Deze klacht wordt opgenomen in ons kwaliteitsjaarverslag. Daarbij worden verbeterpunten aangegeven.

> Download klachtenformulier

> Download informatieformulier